Resum de retenció de dades

Aquest resum mostra les categories i els propòsits predeterminats per conservar les dades dels usuaris. Determinades àrees podrien tenir categories i propòsits més específics que els que s'enumeren aquí.

Lloc

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Usuaris

Categoria

Formació

Dades per a comprovació de les condicions d'accés i de la superació del curs.


Propòsit

Formació
Període de retenció
2 anys
Bases legals
Consentiment (GDPR Art. 6.1(a)) La persona interessada ha donat el seu consentiment al tractament de les seves dades personals per a una o més finalitats específiques
Interessos legítims (GDPR Art. 6.1(f)) El tractament és necessari per als propòsits dels interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, llevat que els interessos o drets i llibertats fonamentals de la persona interessada superin aquests interessos que requereixin protecció de dades personals, en particular quan les dades són d'un o una menor.

Categories de curs

Categoria

Formació

Dades per a comprovació de les condicions d'accés i de la superació del curs.


Propòsit

Formació
Període de retenció
2 anys
Bases legals
Consentiment (GDPR Art. 6.1(a)) La persona interessada ha donat el seu consentiment al tractament de les seves dades personals per a una o més finalitats específiques
Interessos legítims (GDPR Art. 6.1(f)) El tractament és necessari per als propòsits dels interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, llevat que els interessos o drets i llibertats fonamentals de la persona interessada superin aquests interessos que requereixin protecció de dades personals, en particular quan les dades són d'un o una menor.

Cursos

Categoria

Formació

Dades per a comprovació de les condicions d'accés i de la superació del curs.


Propòsit

Formació
Període de retenció
2 anys
Bases legals
Consentiment (GDPR Art. 6.1(a)) La persona interessada ha donat el seu consentiment al tractament de les seves dades personals per a una o més finalitats específiques
Interessos legítims (GDPR Art. 6.1(f)) El tractament és necessari per als propòsits dels interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, llevat que els interessos o drets i llibertats fonamentals de la persona interessada superin aquests interessos que requereixin protecció de dades personals, en particular quan les dades són d'un o una menor.

Mòduls d'activitat

Categoria

Formació

Dades per a comprovació de les condicions d'accés i de la superació del curs.


Propòsit

Formació
Període de retenció
2 anys
Bases legals
Consentiment (GDPR Art. 6.1(a)) La persona interessada ha donat el seu consentiment al tractament de les seves dades personals per a una o més finalitats específiques
Interessos legítims (GDPR Art. 6.1(f)) El tractament és necessari per als propòsits dels interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, llevat que els interessos o drets i llibertats fonamentals de la persona interessada superin aquests interessos que requereixin protecció de dades personals, en particular quan les dades són d'un o una menor.

Blocs

Categoria

Formació

Dades per a comprovació de les condicions d'accés i de la superació del curs.


Propòsit

Formació
Període de retenció
2 anys
Bases legals
Consentiment (GDPR Art. 6.1(a)) La persona interessada ha donat el seu consentiment al tractament de les seves dades personals per a una o més finalitats específiques
Interessos legítims (GDPR Art. 6.1(f)) El tractament és necessari per als propòsits dels interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, llevat que els interessos o drets i llibertats fonamentals de la persona interessada superin aquests interessos que requereixin protecció de dades personals, en particular quan les dades són d'un o una menor.